Weather: 33 °C / 91 °F
Local time:

103 - 105 Vo Nguyen Giap Street, Khue My Ward, Ngu Hanh Son District, Danang City, Vietnam

5,6 km from Danang Airport

1 Room, 1 Adult, 0 Child, 1 Night
Room Type
* Best Price Guarantee
+
BOOK NOWCLOSE

LOẠI PHÒNG

Room size: 85.8 m2
Know more
 • Thang Máy Riêng
 • Truy Cập Internet Miễn Phí
 • Toàn Cảnh Hướng Biển
Room size: 40.1 m2
Know more
 • Thang Máy Riêng
 • Truy Cập Internet Miễn Phí
 • Toàn Cảnh Hướng Biển
Room size: 43.7 m2
Know more
 • Thang Máy Riêng
 • Truy Cập Internet Miễn Phí
 • Toàn Cảnh Hướng Biển
Room size: 40.1 m2
Know more
 • Thang Máy Riêng
 • Truy Cập Internet Miễn Phí
 • Toàn Cảnh Hướng Hồ
Room size: 40.1 m2
Know more
 • Thang Máy Riêng
 • Truy Cập Internet Miễn Phí
 • Toàn Cảnh Hướng Vườn
Room size: 43.7 m2
Know more
 • Thang Máy Riêng
 • Truy Cập Internet Miễn Phí
 • Toàn Cảnh Hướng Vườn
Room size: 99 m2
Know more
 • Thang Máy Riêng
 • Truy Cập Internet Miễn Phí
 • Toàn Cảnh Hướng Biển
Room size: 900 m2
Know more
 • Truy Cập Internet Miễn Phí
 • Toàn Cảnh Hướng Biển
Room size: 320 m2
Know more
 • Truy Cập Internet Miễn Phí
 • Toàn Cảnh Hướng Vườn

DỊCH VỤ & CƠ SỞ VẬT CHẤT

Có nhiều những gói nghỉ dưỡng phù hợp cho cả những kỳ nghỉ ngắn hay dài ngày

Call Now